La causa clínica / The clinical cause
(Edita Manchester Spanish & Portuguese Studies, 2011)

Antología & textos inéditos de Cristian Aliaga.
Traducciones al inglés e introducción de Ben Bollig.
Presentación de Arturo Carrera.
Manchester Spanish & Portuguese Studies
University of Manchester
Manchester, UK, 2011.